شرکت کیمیا گستر شریف با به کارگیری متخصصین و کارشناسان مجرب قابلیت تدوین و تبیین برنامه های آموزشی جامع با ابعاد نظری و عملیاتی در حوزه های ایمنی فردی،زیستی و محیطی برای سازمان ها را دارد. از جمله دوره های مدون مجموعه دوره آموزشی جامع ایمنی بر محوریت مقوله هایی همچون : ایمنی عمومی، ایمنی فردی، ایمنی زیستی و ایمنی عملیاتی پایه ریزی شده است ،که اطلاعات و داده های ایمنی دانش محور را به همراه تجربیات و مثال های عینی از پیشگیری ها و برخورد با حوادث فراروی مخاطبان قرار می دهد.

 

 • ایمنی عمومی:

این محور مخاطبین را با الفبای ایمنی آزمایشگاهی ، استانداردها و سازمان های مرجع در این حوزه آشنا می سازد و ضمن بررسی زمینه های خطر در آزمایشگاه ها ،اولویت ها و پارامترهای یک آزمایشگاه استاندارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. از جمله عناوین مطرح در این بخش عبارتند از:

 • مفاهیم و تعاریف ایمنی
 • معرفی و تشریح استانداردها در حوزه ایمنی آزمایشگاهی
 • بررسی حوادث شیمیایی در آزمایشگاه ها
 • بررسی خطرات آزمایشگاهی و انواع دسته بندی ها
 • نحوه ارزیابی خطر و بررسی روش های آن
 • آشنایی با شیوه های کاهش،کنترل و مدیریت خطرات
 • بررسی ویژگی ها و پارامترهای یک آزمایشگاه استاندارد
 • الزامات یک دپارتمان HSE و نوع تخصص ها

  

 • ایمنی محیطی و حفاظت فردی:

این محور  بر پایه استاندارد GHS ضمن معرفی عوامل حادثه ساز در آزمایشگاه ها، رویکردهای پیشگیرانه، حفاظتی و اورژانسی را با به کارگیری ابزار مناسب به مخاطبین آموزش می دهد. از جمله عناوین مطرح در این بخش عبارتند از:

 • معرفی و بررسی استاندارد GHS در حوزه ایمنی محیطی و حفاظت فردی
 • تجهیزات ایمنی و حفاظت شخصی در برخورد با مواد شیمیایی و نانومواد
 • تجهیزات ایمنی و حفاظت محیطی در آزمایشگاه های شیمی و نانومواد
 • انبارش ایمن ترکیبات شیمیایی و نانومواد
 • حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی و نانومواد
 • اقدام در برابر ریزش مواد شیمیایی و نانومواد
 • بررسی سم شناسی ترکیبات شیمیایی و نانومواد
 • بررسی ایمنی ابزار و وسایل الکتریکی در آزمایشگاه ها
 • بررسی ایمنی ابزار و وسایل حرارتی در ازمایشگاه ها
 • بررسی ایمنی کپسول های گاز آزمایشگاهی

 

 •  ایمنی زیستی:

 در این محور مخاطبین با چگونگی مدیریت پسماندهای خطرناک در حوزه شیمیایی، نانومواد و بیولوژیکی آشنا خواهند شد. از جمله عناوین مطرح در این بخش عبارتند از :

 • اصول و قوانین شیمی سبز
 • سیاست های کلی مدیریت پسماندها
 • بررسی کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی در این حوزه
 • بررسی و تحلیل آماری از خطرات پسماندهای خطرناک
 • مدیریت پسماند های شیمیایی خطرناک
 • مدیریت پسماند های نانو مواد
 • مدیریت پسماندهای بیولوژیکی

 

 •  ایمنی عملیاتی:

از محورهای مهم این دوره ، ارائه مطالب نظری ایمنی در قالب تکنیک های عملیاتی می باشد که مخاطبین را در چهارچوب گروه های عملیاتی با نحوه برخورد با حوادث فردی و محیطی در آزمایشگاه ها آشنا می سازد. از جمله عناوین مطرح در این بخش عبارتند از :

 • اقدامات سریع به هنگام بروز حوادث
 • اقدامات کمک های اولیه و احیا به هنگام بروز حوادث شیمیایی
 • اقدامات اطفای حریق در آزمایشگاه ها و راهکارهای پیشگیرانه
 • اقدامات پیشگیرانه فردی و محیطی در آزمایشگاه

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی