عبارتی که به عنوان کلید واژه خطر برای محیط های آزمایشگاهی قابل طرح می باشد برگردان واژه Risk است که طبق تعریف علمی آن خطر در واقع زمانی هشدار دهنده خواهد بود که ضمن حضور پتانسیل بالقوه ماده در ایجاد خطر Hazard ، شرایط بروز حادثه Exposure نیز فراهم باشد که در این شرایط اقدامات پیشگیرانه و کنترلی  و ارزیابی ریسک ضروری خواهد بود.

حال این پرسش مطرح می باشد که این ارزیابی ریسک به چه نحوی قابل تحقق خواهد بود ؟

پاسخ این پرسش در گرو کسب دانش درباره مفاد کلیدی ذیل توسط پرسنل قبل از شروع هر گونه آزمایش در آزمایشگاه ها می باشد:

  • تسلط کامل بر مراحل و فرآیندهای عملیاتی 
  • کسب دانش نسبت به خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه مصرفی
  • کسب دانش نسبت به روش پاکسازی مواد مصرفی در صورت بروز حوادث ناشی از ریزش آن ها
  • کسب دانش نسبت به اقدامات کمک های اولیه در صورت بروز حوادث انسانی
  • کسب دانش نسبت به اثرات ترکیبات مصرفی بر محیط زیست
  • کسب دانش نسبت به حدود مجاز سمیت مواد مصرفی

​مسلما آگاهی نسبت به موارد فوق ضمن حفظ سلامت پرسنل در سلامت زیستی و ایمنی محیطی آزمایشگاه نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.امروزه برای دست یابی به این اطلاعات منابع مختلفی از هندبوک ها ، مقالات ، بروشورها و دستورالعمل های ایمنی به صورت فیزیکی و نرم افزاری در اختیار همگان قرار دارد که بهترین و کاملترین این مجموعه ها توسط برگه های SDS یا همان برگه های ایمنی مواد شیمیایی منطبق بر استاندارد GHS تنظیم و ارائه می شود. این استاندارد در واقع نسل نوین برگه های ایمنی مواد شیمیایی را ارائه می دهد که مشتمل بر 16 بند حاوی اطلاعات ایمنی فردی و زیست محیطی با عناوین مشخص برای طیف وسیعی از ترکیبات و محصولات شیمیایی و نانومواد بوده ودر کوتاه ترین زمان ممکن دستورالعمل های حفاظتی مناسبی را در اختیار پرسنل آزمایشگاه ها قرار می دهد.

شرکت کیمیا گستر شریف یکی از اهداف بنیادین خود را ترویج و به کارگیری این استاندارد در مراکز آزمایشگاهی و صنعتی کشور قرار داده است به گونه ای که الزامات GHS در کلیه فرآیندهای این مجموعه رعایت و به کار گرفته می شود. لازم به ذکر است که سازمان بین المللی OSHA فراخوانی را منتشر نموده است مبنی بر اینکه کلیه کشورها بایستی الزامات 16 گانه GHS را تا پایان سال 2016 در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی،خدماتی و صنعتی خود و هر مرکزی که اقدام به نگهداری اقلام شیمیایی می نماید  پیاده سازی و اجرا نمایند( مطالعه نمایید )

شما می توانید برای  پیاده سازی الزامات این استاندارد در مرکز خود هم اکنون اقدام نمایید با ما تماس بگیرید...

از سویی دیگر شرکت کیمیا گستر شریف در نظر دارد اقدامات لازم در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از برگه های ایمنی مواد شیمیایی به زبان فارسی را منطبق بر الزامات GHS در آینده طراحی و ارائه نماید.

سایت رسمی استاندارد GHS

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کیمیا گستر شریف است - بهار 1393 خورشیدی